Remedial teaching

 

Remedial teaching (RT) wil zeggen dat er extra ondersteuning verleend wordt aan leerlingen met een bepaalde leer- of gedragsprobleem/stoornis. Deze hulp is afgestemd op de specifieke ondersteuningsbehoeften van de individuele leerling en is primair gericht op het leerproces, veelal taal of rekenen. Op het ZSC wordt deze vorm van leerlingenbegeleiding gegeven door vakdocenten die hierin zijn ondersteund door een orthopedagoog. Leerlingen die hiervoor in aanmerking komen worden na overleg met de ouders uitgenodigd voor extra steunlessen taal of rekenen.