Intern zorgteam

 

Het intern zorgteam bestaat uit leerlingbegeleiders, schoolmaatschappelijk werker, jeugdverpleegkundige en orthopedagoge. Het team werkt met de meld code “huiselijk geweld en kindermishandeling”. Het IZT overlegt regelmatig om te komen tot het juiste ondersteuningstraject voor iedere aangemelde leerling.

 

Leerlingbegeleiders

 

Op het Zeldenrust-Steelantcollege dragen de leerlingbegeleiders zorg voor individuele leerlingbegeleiding. Leerlingen kunnen bij hen terecht met allerlei levensvragen en persoonlijke problemen. De leerlingbegeleiders hebben een speciale opleiding gevolgd om op een zo goed mogelijke manier te kunnen begeleiden:


•  De leerlingbegeleider houdt samen met vakdocent en mentor laagdrempelige leun- en steungesprekken met leerlingen;
•  De leerlingbegeleider geeft advies aan mentor/vakdocent of teamleider over de individuele problematiek van de leerling;
•  De leerlingbegeleider verwijst zo nodig leerlingen met medische, psychosociale of emotionele klachten naar het extern zorgteam.


Deze hulp is vertrouwelijk en altijd kort van duur. Naast een kennismakingsgesprek aan het begin en een evaluatiegesprek aan het eind, worden er maximaal drie gesprekken gevoerd. Docenten, mentoren en teamleider/sectordirecteur kunnen leerlingen aanmelden voor deze gesprekken. Ook ouder(s)/verzorger(s) kunnen hun zoon/dochter aanmelden, aanmelding verloopt dan via de mentor of teamleider/sectordirecteur.

 

De leerlingbegeleiding wordt verzorgd door:


De heer M. Dees
Mevrouw M. Kley
Mevrouw A.J. Koeman
Mevrouw K.J.G. Nijssen

 

Schoolmaatschappelijk werker

 

Het schoolmaatschappelijk werk heeft als doel samen met school het welbevinden van leerlingen te bevorderen door hun competenties te versterken. Daarmee wordt de kans vergroot dat ze hun opleiding zo goed mogelijk kunnen volgen en deze met een positief resultaat afronden.

 

Schoolmaatschappelijk werker van Welzijnsorganisatie aan-z,


E. Hoosemans

 

Orthopedagoog

 

Het Intern Zorgteam wordt ondersteund door de orthopedagoog. Het terrein van de orthopedagoog is de problematische leer/opvoedingssituatie van kinderen en jeugdigen. De taak van de orthopedagoog is hulp te bieden aan het in zijn/haar ontwikkeling bedreigde kind. Waar nodig verwijst de orthopedagoog door naar het extern zorgteam.


B. van Heese, orthopedagoge

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

Leden van het Intern Zorgteam werken volgens de hen betreffende beroepscode en beroepsprofiel. Het Intern Zorgteam heeft de mogelijkheid door te verwijzen naar het extern zorgteam; het zorg- en adviesteam (ZAT). Dit team bestaat uit verschillende professionals binnen de gezondheidszorg en hulpverlening.