Lessentabel vmbo

 

Lessentabel vmbo 2

Basis

Kader

Nederlands 3 3
Taal 1  
Engels 3 3
Duits   2
Wiskunde 3 3
Rekenen 1 1
Omgangskunde 1 1

Mens en natuur

3 3

Mens en maatschappij

5 5
Godsdienst 1 1
Kunsteducatie 2 2

Mens en beroep (elk vak gedurende 1/3 van het schooljaar)

Zorg en Welzijn
Economie en Ondernemen
Dienstverlening en Producten

 

2

 

2

Talenturen 3 3
LO 3 3
Totaal 31 32

 

 

 

Lessentabel vmbo 3 basis
  D&P Z&W E&O Uren
Gemeenschappelijk deel
Nederlands Nederlands Nederlands 3
  Engels Engels Engels 3
  Godsdienst Godsdienst Godsdienst 1
  Kunstvakken 1 Kunstvakken 1 Kunstvakken 1 2
  maatschappijleer maatschappijleer maatschappijleer  2
(afronden leerjaar 4)
  LO LO LO 2
  Rekenen Rekenen Rekenen **
3 verplichte profielvakken Wiskunde Biologie Economie 3

Biologie of NASK1 of Economie
(1 vak kiezen)

Wiskunde of

Maatschappijleer
(1 vak kiezen)


Wiskunde

3


2

  D&P Z&W E&O 12
Talentuur       2
Omgangskunde       1
Totaal       32

 

Eventueel extra vak afhankelijk van prestaties op het desbetreffende vak

** rek- extra Rekenen- extra 1

 


Lessentabel vmbo 3 kader
  D&P Z&W E&O Uren
Gemeenschappelijk deel
Nederlands Nederlands Nederlands 3
  Engels Engels Engels 3
  Godsdienst Godsdienst Godsdienst 1
  Kunstvakken 1 Kunstvakken 1 Kunstvakken 1 2
  maatschappijleer maatschappijleer maatschappijleer  
  LO LO LO 2
  Rekenen Rekenen Rekenen **
3 verplichte profielvakken Wiskunde Biologie Economie 3

Biologie of NASK1 of Economie
(1 vak kiezen)

Wiskunde of

Maatschappijleer
(1 vak kiezen)


Wiskunde of Duits
(1 vak kiezen)

3


2

  D&P Z&W E&O 12
Talentuur       2
Omgangskunde       1
Totaal       31/32

 Eventueel extra vak afhankelijk van prestaties op het desbetreffende vak

** rek- extra Rekenen- extra 1

 

Lessentabel vmbo 4 basis

4 BASIS E&O Z&W D&P Uren
Gemeenschappelijk deel Nederlands Nederlands Nederlands 4
Engels Engels Engels 3
Kunstvakken 1 Kunstvakken 1 Kunstvakken 1 2*
Godsdienst Godsdienst Godsdienst 1
Maatschappijleer Maatschappijleer Maatschappijleer 2
LO LO LO 2
Rekenen Rekenen Rekenen **
3 verplichte profielvakken Economie Biologie 3
Wiskunde Wiskunde* of Wiskunde* of 3
MaatschappijleerII* 3
Biologie* of 3
Economie* 3
*1 vak kiezen *2 vakken kiezen
Keuzevakken E&O Z&W D&P 12
E&O Financieel en administratief beheer Administratie Administratie
Distributie Commercieel Commercieel
Officemanagement Logistiek Logistiek
Marketing Secretarieel Secretarieel
Ondernemen Mode en design Mode en design
Mode en design Ondernemen Ondernemen
Z&W Mens en zorg Kennismaken met uiterlijke verzorging Mens en zorg
Kennismaken met uiterlijke verzorging Welzijn, kind en jongeren Kennismaken met uiterlijke verzorging
Welzijn, kind en jongeren Facilitaire dienstverlening onderhoud en receptie Welzijn, kind en jongeren
Facilitaire dienstverlening onderhoud en receptie Voorkomen van ongevallen en EHBO Facilitaire dienstverlening onderhoud en receptie
Voorkomen van ongevallen en EHBO Ondersteuning bij sport en bewegingsactiviteiten Voorkomen van ongevallen en EHBO
Ondersteuning bij sport en bewegingsactiviteiten Ondersteuning bij sport en bewegingsactiviteiten
D&P Een product maken en verbeteren Digi-spel Digi-spel

Digi-spel

Robotica Robotica
Robotica Procestechniek Procestechniek

Procestechniek

In combi met nask1

Domotica en automatisering

In combi met nask1

Domotica en automatisering

In combi met nask1

Domotica en automatisering

In combi met nask1

Duurzame energie

In combi met nask1

Duurzame energie

In combi met nask1

Duurzame energie

In combi met nask1

Totaal 30

*afgerond in leerjaar 3

Eventueel extra vak afhankelijk van prestaties op het desbetreffende vak

rek- extra Rekenen- extra 1

 

Lessentabel vmbo 4 kader

4 KADER E&O Z&W D&P Uren
Gemeenschappelijk deel Nederlands Nederlands Nederlands 4
Engels Engels Engels 3
Kunstvakken 1 Kunstvakken 1 Kunstvakken 1 2*
Godsdienst Godsdienst Godsdienst 1
Maatschappijleer Maatschappijleer Maatschappijleer 2
LO LO LO 2
Rekenen Rekenen Rekenen **
3 verplichte profielvakken Economie Biologie 3
Wiskunde Wiskunde* of Wiskunde* of 3
MaatschappijleerII* 3
Biologie* of 3
Economie* 3
*1 vak kiezen *2 vakken kiezen
Keuzevakken E&O Z&W D&P 12
E&O Financieel en administratief beheer Administratie Administratie
Distributie Commercieel Commercieel
Officemanagement Logistiek Logistiek
Marketing Secretarieel Secretarieel
Ondernemen Mode en design Mode en design
Mode en design Ondernemen Ondernemen
Z&W Mens en zorg Kennismaking met uiterlijke verzorging Mens en zorg
Kennismaking met uiterlijke verzorging Welzijn kind en jongere Kennismaking met uiterlijke verzorging
Welzijn kind en jongere Facilitaire dienstverlening onderhoud en receptie Welzijn kind en jongere
Facilitaire dienstverlening onderhoud en receptie Voorkomen van ongevallen en EHBO Facilitaire dienstverlening onderhoud en receptie
Voorkomen van ongevallen en EHBO Ondersteuning bij sport en bewegen Voorkomen van ongevallen en EHBO
Ondersteuning bij sport en bewegen Ondersteuning bij sport en bewegen
D&P Een product maken en verbeteren Digi-spel Digi-spel

Digi-spel

Robotica Robotica
Robotica Procestechniek Procestechniek

Procestechniek

In combi met nask1

Domotica en automatisering

In combi met nask1

Domotica en automatisering

In combi met nask1

Domotica en automatisering

In combi met nask1

Duurzame energie

In combi met nask1

Duurzame energie

In combi met nask1

Duurzame energie

In combi met nask1

Totaal 30

 *afgerond in leerjaar 3

Eventueel extra vak afhankelijk van prestaties op het desbetreffende vak

rek- extra Rekenen- extra 1