VMBO 

 

De afkorting vmbo staat voor voorbereidend mid­delbaar beroepsonderwijs. Als vmbo-leerling ga je kijken welke beroepsrichting bij je past en wat voor opleidingen daarbij horen.

 

Landelijk vindt twee derde van alle leerlingen via het Voorbereidend Middelbaar BeroepsOnderwijs (vmbo) zijn of haar weg in de maatschappij. De maatschappij kan niet zonder verplegers, bejaardenhulpen, winkelpersoneel, kappers, koks. En juist het vmbo is de opleiding die de basis legt voor deze goed opgeleide (vak)mensen. Het vmbo zorgt voor een goede fundering. Het is een opleiding waarin de leerlingen kennismaken met verschillende beroepen. De uiteindelijke opleiding tot vakman of vakvrouw gebeurt vervolgens op het Middelbaar Beroepsonderwijs (mbo).

 

Het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) bestaat uit vier leerwegen. De keuze van de leerweg heeft te maken met de manier van leren van de leerling en het niveau waarop de stof wordt aangeboden: meer theoriegericht of meer praktisch gericht.

 
Het Zeldenrust-Steelantcollege kent alle vier de leerwegen:

 

- De basisberoepsgerichte leerweg (vmbo-b)

- De kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo-k)

- De theoretische leerweg (vmbo-TL)

- De gemengde leerweg (vmbo-GL)

 

De theoretische en de gemengde leerweg noemen we op het Zeldenrust-Steelantcollege de mavo.

 

Gedurende de eerste twee jaar volgen de leerlingen alle algemene vakken. In het derde leerjaar kunnen leerlingen al gericht naar een profiel toewerken door een keuze te maken uit een aantal vakken.

 
De leerlingen kiezen uit de volgende profielen:

 

- Zorg en Welzijn

- Economie en Ondernemen

- Dienstverlening en Producten

 

In leerjaar 4 van de theoretische leerweg hebben de leerlingen zes theorievakken. Het niveau van de theorievakken is het hoogste binnen het vmbo. Doorstroom naar vierjarig middelbaar beroepsonderwijs (mbo, niveau 3 en 4) en havo is mogelijk.

 

In de gemengde leerweg hebben de leerlingen in het examenjaar vijf theorievakken en één praktijkvak (vier uur per week) in hun pakket. Het niveau van de theorievakken ligt op hetzelfde niveau als de theoretische leerweg. De examens die afgenomen worden zijn hetzelfde als in de theoretische leerweg. De leerlingen stromen door naar middelbaar beroepsonderwijs niveau 3 en 4.

 

Door het kiezen van een extra vak in leerjaar 4 (dus 6 theorievakken en één praktijkvak) kunnen de leerlingen in de gemengde leerweg gediplomeerd worden in de theoretische leerweg. De keuze voor eventueel een extra vak wordt aan het einde van het derde leerjaar in samenspraak tussen school, de leerling en ouders/ verzorgers genomen.