Les profielen HAVO

   
 
NT NG EM CM  
A deel Gemeenschappelijk Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands  
Engels Engels Engels Engels  
Maatschappijleer Maatschappijleer Maatschappijleer Maatschappijleer  
Lichamelijke opvoeding Lichamelijke opvoeding Lichamelijke opvoeding Lichamelijke opvoeding  
Rekenen Rekenen Rekenen Rekenen  
CKV CKV CKV CKV  
 
B verplicht Profiel Wiskunde B (WD als extra) Wiskunde A óf B Wiskunde A óf B Geschiedenis  
Natuurkunde Biologie Economie Frans of Duits  
Scheikunde Scheikunde Geschiedenis  
kies hieronder in je profielkolom één vak uit C Verplicht vak in C1 en kies1 vak uit C2  
C keuze[1] Profiel Informatica Aardrijkskunde Aardrijkskunde C1: Aardrijkskunde  
Onderzoek & Ontwerpen Natuurkunde Bedrijfseconomie  
  C2: Kunst of Frans of Duits  
 
D Keuze1 Vrije deel Kies hier 1 vrijedeelvak.  
Informatica Aardrijkskunde Aardrijkskunde Kunst  
Onderzoek & Ontwerpen Natuurkunde Bedrijfseconomie Frans of Duits  
Bedrijfseconomie Informatica Informatica Wiskunde-A  
Kunst O&O BSM  
BSM Frans of Duits    
   NLT Kunst  
 
E GV Mens & Religie  
F PWS Profielwerkstuk  

 


[1] Profielvakken en keuze examenvakken worden pas definitief na het roosteren, er kunnen geen rechten

   ontleend worden aan dit schema