(T) HAVO

 

HAVO

 

De HAVO-afdeling van het Zeldenrust-Steelantcollege is de grootste afdeling van de school. De afdeling telt momenteel ruim 400 leerlingen. Het sterke punt van de afdeling is de persoonlijke benadering. De team gebonden organisatie op het ZSC brengt met zich mee dat een bepaalde groep docenten voornamelijk lesgeeft op die afdeling. Daardoor kent iedereen elkaar en is er ruimte voor een persoonlijke benadering. Dat betekent concreet dat er aandacht is voor meer dan alleen het cognitieve aspect van de havo leerling.

 

Verdieping

 

De HAVO afdeling op het Zeldenrust-Steelantcollege is een combinatie van theorie en praktijk, van kennis en vaardigheid, van leren en toepassen. Deze combinatie tussen theorie en praktijk komt nadrukkelijk terug in ‘de verdieping’ in drie nieuwe richtingen op de HAVO:


- sport
- science
- cultuur

 

De uren worden binnen het bestaande curriculum gegeven en komen in de plaats van vakken als techniek en informatica. De verdieping heeft als doel om alle aspecten en interesses van de leerling aan te boren en hen bovendien beter voor te bereiden op de profielen in de bovenbouw. De verdieping op de havo heeft als uitgangspunt de doorlopende leerlijn, van brugklas tot en met examenklas.

 

Begeleiding

 

In klas 2 kennen we op de havo het zg. begeleidingskwartaal. Leerlingen die een havo niveau aankunnen maar die om verschillende redenen te weinig tijd aan school besteden. Die leerlingen krijgen dan de mogelijkheid om twee uur extra per week te besteden aan hun huiswerk. Wanneer ze een rapport verder hun prestaties verbeteren vervallen de uren weer.

 

Bijles

 

Leerlingen van de onderbouw kunnen gebruik maken van de uitleg en steun van bovenbouw leerlingen wanneer ze bij een bepaald vak moeite hebben en wat extra uitleg nodig hebben. Leerlingen in de bovenbouw kunnen, in plaats van zelfstandig te werken, kiezen voor het geven van bijles.

 

Doorstromen

 

De doorstroom van klas 2 naar klas 5 op de havo-afdeling is goed en vanwege de verschillen tussen onderbouw en bovenbouw is die afstemming een punt van aandacht.

 

Bewegen Sport en Maatschappij

 

Die vernieuwde tweede fase heeft overigens ook gezorgd voor nieuwe vakken zoals BSM (Bewegen Sport en Maatschappij), NLT (Natuur Leven en Techniek) en maatschappijwetenschappen. BSM komt als keuzevak voor alle profielen in de bovenbouw en in de onderbouw biedt de havo een versterkt sportprogramma met clinics en extra uren l.o. Het nieuwe vak is niet alleen een voorbereiding op de academie voor lichamelijke opvoeding (ALO) maar heeft ook een bredere inhoud op het gebied van organisatie.

 

Natuur Leven en Techniek en beta

 

Het bovengenoemde NLT is een uitbreiding van een sterk bèta aanbod. Als volgschool van het Universum programma van het Platform Bèta Techniek bieden we een vooropleiding aan voor de leerlingen die na hun HBO opleiding willen terugkeren naar de kanaalzone.

 

Cultuur en kunst

 

De nieuw te kiezen vakken van de tweede fase hebben het ook mogelijk gemaakt accenten te leggen op het gebied van kunst en cultuur. Accenten die reeds op onze school aanwezig waren maar die nu versterkt konden worden. Zo wordt in de onderbouw door afstemmen van kunst en cultuurvakken en in de bovenbouw door het verplichten van het kunstvak in het profiel Cultuur en Maatschappij een hele duidelijke keuze voor kunst gemaakt. Daarnaast is er het reeds bestaande aanbod van excursies, ckv-dagen (culturele en kunstzinnige vorming), theatervoorstellingen, dansvoorstellingen, Prometheus, Toonbeeld, cultuurreizen, maar ook van de Bonte Avond, een traditie die al meer dan 25 jaar bij het ZSC past.

 

Maatschappelijke stages

 

Om de keuze van de leerlingen voor hun vervolg opleiding te begeleiden en om een mogelijkheid tot werkervaring aan te bieden, zijn er ook stage periodes voor leerlingen. Gekozen kan worden tussen cultuur-historisch of exact, anticiperend op de interesse of toekomstperspectief van de leerling. Tevens bestaat de mogelijkheid om in deze periode (week) te werken aan het profielwerkstuk, een substantieel werkstuk dat een vereiste is om deel te mogen nemen aan het Centraal examen.