Les profielen VWO

 

                      
 
NT NG EM CM  
A deel Gemeenschappelijk Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands  
Engels Engels Engels Engels  
Frans óf Duits óf Frans óf Duits óf Frans óf Duits óf Frans óf Duits óf  
Latijn óf Grieks Latijn óf Grieks Latijn óf Grieks Latijn óf Grieks  
Maatschappijleer Maatschappijleer Maatschappijleer Maatschappijleer  
Lichamelijke opvoeding Lichamelijke opvoeding Lichamelijke opvoeding Lichamelijke opvoeding  
CKV[1] CKV1 CKV1 CKV1  
ANW ANW ANW ANW  
Rekenen Rekenen Rekenen Rekenen  
 
B Verplicht Profiel Wiskunde B Wiskunde A óf B Wiskunde A óf B Wiskunde C óf A  
Natuurkunde Biologie Economie Geschiedenis  
Scheikunde Scheikunde Geschiedenis  
kies hieronder in je profielkolom één vak uit C Verplicht vak in C1 en kies1 vak uit C2  
C Keuze[2] Profiel Wiskunde D Aardrijkskunde Aardrijkskunde C1:Aardrijkskunde  
Informatica Natuurkunde[3] Bedrijfseconomie C2:Kunst of Duits of Frans  
Onderzoek & Ontwerpen  
 
D Keuze Vrije deel Kies hier 1 vrijedeelvak.  
Wiskunde D Aardrijkskunde Aardrijkskunde Aardrijkskunde  
Bedrijfseconomie Natuurkunde3 Frans of Duits Frans of Duits  
Informatica Informatica Informatica Informatica  
Onderzoek & Ontwerpen Onderzoek & Ontwerpen Bedrijfseconomie Kunst  
Kunst BSM Kunst  
BSM  
 
E GV Mens & Religie  
F PWS Profielwerkstuk  

 


[1] Niet voor leerlingen met gymnasium (Grieks/Latijn)

[2] Profielvakken en keuze examenvakken worden pas definitief na het roosteren, er kunnen geen rechten

   ontleend worden aan dit schema

[3] Bij de keuze WA en Na moet een extra module gedaan worden