Lessentabel (tweetalig) vwo & (tweetalig) gymnasium

 

VWO 2 en Gymnasium 2
TTO VWO 2 en TTO Gymnasium 2
VWO 3 en Gymnasium 3
TTO VWO 3 en TTO Gymnasium 3
(TTO) VWO 4 en (TTO) Gymnasium 4
(TTO) VWO 5 en (TTO) Gymnasium 5
(TTO) VWO 6 en (TTO) Gymnasium 6

2

Lessentabel opleiding vwo 2 & gymnasium 2
 
Vak   Keuzevak Gewogen Periode 1 Periode 2
ak aardrijkskunde Nee 2 2 2
bi biologie Nee 2 2 2
du Duits Nee 3 3 3
en Engels Nee 3 3 3
fa Frans Nee 31 31 31
gd godsdienst Nee 1 1 1
grtl Griekse taal en cultuur Ja 2 2 2
gs geschiedenis Nee 2 2 2
ke kunsteducatie Ja 22 22 22
ke-vwo kunsteducatie voor (t)atheneum en (t)gymnasium Nee 1 1 1
la Latijn Ja 3 3 3
lo lichamelijke opvoeding Nee 2 2 2
na natuurkunde Nee 2 2 2
ne Nederlands Nee 43 43 43
sp Spaans Ja 24 24 24
wi wiskunde Nee 3 3 3
      30/31 30/31 30/31

1Gymnasium heeft 2 uur Frans i.p.v. 3 uur
2 niet voor Gymnasium
3Gymnasium heeft 3 uur Nederlands i.p.v. 4 uur
4Onderdeel van de verdieping

Lessentabel opleiding TTO vwo 2 & gymnasium 2
 
Vak   Keuzevak Gewogen Periode 1 Periode 2
du Duits Nee 3 3 3
fa Frans Nee 31 31 31
grtl Griekse taal en cultuur Ja 2 2 2
ke_Tvwo kunsteducatie voor tweetalig atheneum en gymnasium Nee 1 1 1
la Latijn Ja 3 3 3
ne Nederlands Nee 42 42 42
sp Spaans Ja 2 2 2
ak_T aardrijkskunde tto Nee 2 2 2
bi_T biologie tto Nee 2 2 2
en_T Engels tto Nee 4 4 4
gd_T godsdienst tto Nee 1 1 1
gs_T geschiedenis tto Nee 2 2 2
ke_T kunsteducatie tto Nee 23 23 23
lo_T lichamelijke opvoeding tto Nee 2 2 2
na_T natuurkunde tto Nee 2 2 2
wi_T wiskunde tto Nee 3 3 3
      31/32 31/32 31/32

1Gymnasium heeft 2 uur Frans i.p.v. 3 uur
2Gymnasium heeft 3 uur Nederlands i.p.v. 4 uur
3Niet voor Gymnasium

Lessentabel opleiding vwo 3 & gymnasium 3
 
Vak   Keuzevak Gewogen Periode 1 Periode 2
ak aardrijkskunde Nee 2 2 2
du Duits Nee 31 31 31
ec economie Nee 2 2 2
en Engels Nee 32 32 32
fa Frans Nee 33 33 33
gd godsdienst Nee 1 1 1
grtl Griekse taal en cultuur Ja 2 2 2
gs geschiedenis Nee 2 2 2
ke kunsteducatie Nee 2 2 2
la Latijn Ja 3 3 3
lo lichamelijke opvoeding Nee 2 2 2
na natuurkunde Nee 2 2 2
ne Nederlands Nee 3 3 3
sk scheikunde Nee 2 2 2
sp Spaans Ja 24 24 24
wi wiskunde Nee 4 4 4
      31/33 31/33 31/33

1Gymnasium heeft 2 uur Duits i.p.v. 3 uur
2Gymnasium heeft 2 uur Engels i.p.v. 3 uur
3Gymnasium heeft 2 uur Frans i.p.v. 3 uur
4Onderdeel van de verdieping

Lessentabel opleiding TTO vwo 3 & gymnasium 3
 
Vak   Keuzevak Gewogen Periode 1 Periode 2
du Duits Nee 31 31 31
fa Frans Nee 32 32 32
grtl Griekse taal en cultuur Ja 2 2 2
la Latijn Ja 3 3 3
ne Nederlands Nee 3 3 3
sk scheikunde Nee 2 2 2
sp Spaans Ja 23 23 23
ak_T aardrijkskunde tto Nee 2 2 2
en_T Engels tto Nee 44 44 44
gd_T godsdienst tto Nee 1 1 1
gs_T geschiedenis tto Nee 2 2 2
ke_T kunsteducatie tto Nee 25 25 25
lo_T lichamelijke opvoeding tto Nee 2 2 2
na_T natuurkunde tto Nee 2 2 2
wi_T wiskunde tto Nee 3 3 3
ec_T economie tto Nee 2 2 2
      31/32 31/32 31/32

1Gymnasium heeft 2 uur Duits i.p.v. 3 uur
2Gymnasium heeft 2 uur Frans i.p.v. 3 uur
3Onderdeel van de verdieping
4Gymnasium heeft 3 uur Engels i.p.v. 4 uur
5Gymnasium heeft 1 uur kunsteducatie i.p.v. 2 uur

Lessentabel opleiding (tweetalig) vwo 4 & (tweetalig) gymnasium 4
 
Vak   Keuzevak Gewogen Periode 1 Periode 2
ak aardrijkskunde Ja 2 2 2
anw1 algemene natuurwetenschappen Ja 2 2 2
anw-t1 science for the public understanding Ja 2 2 2
bi biologie Ja 3 3 3
ckv1 culturele en kunstzinnige vorming Ja 2 2 2
ckv-t1 cultural and artistic education Ja 2 2 2
dutl Duitse taal en literatuur Ja 3 3 3
ec economie Ja 2 2 2
entl1 Engelse taal en literatuur Nee 3 3 3
enib1 Engels IB Nee 3 3 3
fatl Franse taal en literatuur Ja 3 3 3
gd1 godsdienst Nee 1 1 1
gd-t1 religious education Nee 1 1 1
ges geschiedenis Ja 3 3 3
grtl Griekse taal & cultuur Ja 4 4 4
in informatica Ja 3 3 3
kubv kunst en beeldende vorming Ja 2 2 2
kubv-extra kunst en beeldende vorming Ja 1 1 1
latl Latijnse taal en cultuur Ja 4 4 4
lo1 lichamelijke opvoeding Nee 2 2 2
lo-t1 physical education Nee 2 2 2
m&o management & organisatie Ja 2 2 2
nat natuurkunde Ja 2 2 2
netl Nederlandse taal en literatuur Nee 3 3 3
schk scheikunde Ja 2 2 2
wisA wiskunde A Ja 4 4 4
wisB wiskunde B Ja 4 4 4
wisC wiskunde C Ja 4 4 4
wisD wiskunde D Ja 2 2 2
      * * *

1 de vakken zonder de toevonging ...-t betreft het reguliere onderwijs; de vakken met de toevoeging ...-t betreft het tweetalig onderwijs
*totaal aantal lesuren afhankelijk van het gekozen profiel

Lessentabel opleiding (tweetalig) vwo 5 & (tweetalig) gymnasium 5
 
Vak   Keuzevak Gewogen Periode 1 Periode 2
ak aardrijkskunde Ja 3 3 3
bi biologie Ja 3 3 3
ckv1 culturele en kunstzinnige vorming Ja 1 1 1
ckv-t1 cultural and artistic education Ja 1 1 1
dutl Duitse taal en literatuur Ja 3 3 3
econ economie Ja 4 4 4
entl1 Engelse taal en literatuur Nee 2 2 2
enib1 Engels IB Nee 4 4 4
fatl Franse taal en literatuur Ja 3 3 3
gd1 godsdienst Nee 1 1 1
gd-t1 religious education Nee 1 1 1
ges geschiedenis Ja 3 3 3
grtl Griekse taal & cultuur Ja 4 4 4
in informatica Ja 3 3 3
kubv kunst en beeldende vorming Ja 3 3 3
kubv-extra kunst en beeldende vorming - kunstgeschiedenis Ja 1 1 1
latl Latijnse taal en literatuur Ja 4 4 4
lo1 lichamelijke opvoeding Nee 2 2 2
lo-t1 physical education Nee 2 2 2
m&o management & organisatie Ja 3 3 3
nat natuurkunde Ja 4 4 4
netl Nederlandse taal en literatuur Nee 3 3 3
schk scheikunde Ja 3 3 3
sp Spaans Ja 4 4 4
wiA wiskunde A Ja 3 3 3
wiB wiskunde B Ja 4 4 4
wiC wiskunde C Ja 3 3 3
wiD wiskunde D Ja 3 3 3
      * * *

1 de vakken zonder de toevoeging ...-t betreft het reguliere onderwijs; de vakken met de toevoeging ...-t betreft het tweetalig onderwijs
*totaal aantal lesuren afhankelijk van het gekozen profiel

Lessentabel opleiding (tweetalig) vwo 6 & (tweetalig) gymnasium 6
 
Vak   Keuzevak Gewogen Periode 1 Periode 2
ak aardrijkskunde Ja 3 3 3
bi biologie Ja 3 3 3
dutl Duitse taal en literatuur Ja 3 3 3
econ economie Ja 3 3 3
entl1 Engelse taal en literatuur Nee 3 3 3
entl-t1 Engels IB Nee 5 5 5
fatl Franse taal en literatuur Ja 3 3 3
gd1 godsdienst Nee 1 1 1
gs geschiedenis Ja 3 3 3
Grieks Griekse taal & cultuur Ja 4 4 4
in informatica Ja 2 2 2
kubv kunst en beeldende vorming Ja 3 3 3
la Latijn Ja 4 4 4
lo1 lichamelijke opvoeding Nee 1 1 1
lo-t1 physical education Nee 1 1 1
m&o management & organisatie Ja 3 3 3
nat natuurkunde Ja 3 3 3
ne Nederlands Nee 3 3 3
sk scheikunde Ja 3 3 3
sp Spaans Ja 4 4 4
wiA wiskunde A Ja 3 3 3
wiB wiskunde B Ja 3 3 3
wiC wiskunde C Ja 2 2 2
wiD wiskunde D Ja 4 4 4
      * * *

1 de vakken zonder de toevonging ...-t betreft het reguliere onderwijs; de vakken met de toevoeging ...-t betreft het tweetalig onderwijs
*totaal aantal lesuren afhankelijk van het gekozen profiel