Maatschappelijke Stage (MaS)

Een Maatschappelijke stage is het doen van onbetaald vrijwilligerswerk onder verantwoordelijkheid van de school. Het is een vorm van leren, waarbij de leerling door middel van vrijwilligersactiviteiten kennismaakt met verschillende aspecten van de samenleving. Het verschil met een ‘gewone’ stage is dat die vaak beroepsoriënterend of beroepsvormend is. Een maatschappelijke stage heeft vooral karaktervorming tot doel.

Doelstelling

  • De leerlingen meer in aanraking brengen met andere facetten van de maatschappij;

  • De leerlingen maatschappelijke betrokkenheid en burgerschapszin laten ontwikkelen;

  • De leerlingen bewust maken van de noodzaak en de betekenis van vrijwilligerswerk en dat hun bijdrage belangrijk is voor de kwaliteit van de samenleving;

  • De leerlingen voorbereiden op een volwaardige deelname aan de samenleving. De doelstelling sluit aan bij de christelijke identiteit en de missie van de school.

   Een maatschappelijke stage, als onderdeel van actief burgerschap, kan een manier zijn om het christelijk geloof concreet inhoud te geven door op deze manier iets te betekenen voor je naaste.

    

   Actueel

   Het verplichte karakter van de Maatschappelijke stage is sinds het schooljaar 2014-2015 van overheidswege geschrapt. Toch hebben de vier VO-scholen in Zeeuws-Vlaanderen besloten met de stages door te gaan. Dit vanwege de pedagogische meerwaarde en het goed opgebouwde netwerk met de verschillende instellingen in de regio. Ook in het schooljaar 2016-2017 gaan alle leerlingen uit de derde klas Mavo, (T)Havo en (T)Vwo op stage. Deze stage is eenmalig en is een handelingsdeel binnen het curriculum van het vak godsdienst. Dit handelingsdeel moet aan het eind van het jaar met een voldoende worden afgesloten. De Vmbo-basis- en kaderleerlingen verrichten stageactiviteiten onder lestijd in het 3e en 4e leerjaar.

    

   Wijze van uitvoering

  • Alle deelnemende leerlingen krijgen toegang tot het portaal op onze website (onder het kopje ‘Leerlingen’, ‘Inloggen MaS’. Inloggen doe je met hetzelfde leerlingnummer en wachtwoord waarmee je ook op de mail en magister inlogt.

  • Leerlingen zoeken via de website www.jijbenteenkei.nl naar een vacature (stage) of vinden zelf een stageplaats die niet op deze site staat vermeld.

  • Na het tekenen van de stageovereenkomst door de instelling en goedkeuring van de stagecoördinator kan de leerling aan de slag. Goedkeuring vindt plaats, nadat de leerling de overeenkomst ondertekend heeft ingeleverd bij de stagecoördinator.
  • Gewerkte uren worden toegevoegd aan de urenstaat en het digitale logboek.

  • Na het inleveren van een ondertekende urenstaat aan de stagecoördinator, is de stage voltooid.

    

   Handig om te weten (Arboregels)

  • Maximaal 2 uur per dag op werkdagen;

  • maximaal 6 uur per dag op vrije dagen (15 jaar en ouder maximaal 8 uur);

  • maximaal 12 uur per week (15 jaar en ouder maximaal 40 uur in vakanties);

  • niet later dan 19.00 uur voor 13- en 14-jarigen. Oudere leerlingen mogen wel later werken;

  • Niet op zondagen.

    

   Coördinatie, begeleiding en administratie

   Voor meer informatie, vragen, ideeën of suggesties kunt u contact opnemen met mevrouw F. Dekker, stagedocent en coördinator: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

   Ook kunt u kijken op www.jijbenteenkei.nl of www.maatschappelijkestage.nl