Brugklas

 

Een middelbare school kiezen, dat kan best moeilijk zijn. Het Zeldenrust-Steelantcollege biedt goed en boeiend onderwijs. Dat staat voorop.

Wij dagen leerlingen uit om het beste uit zichzelf te halen. Maar we vinden het ook belangrijk dat onze leerlingen een leuke tijd hebben.

In de brugklas verandert er veel voor de leerlingen. Nieuwe vakken, verschillende docenten, andere klasgenoten, huiswerk. Kortom: een spannende tijd. We willen onze leerlingen een gezellige en veilige omgeving bieden. De eerste week van het schooljaar organiseren  we de introductieweek, waarin de leerlingen hun klasgenoten, de mentor, de leraren, de school en de omgeving leren kennen.

 

Plaatsing

 

Leerlingen worden geplaatst op advies van de basisschool. Voor tweetalig onderwijs zal ook de citoscore medebepalend zijn.

We hebben een enkelvoudig brugklassysteem: leerlingen komen in klassen van één niveau. Dat betekend dat ze op hun eigen niveau les krijgen en uitgedaagd worden. Mochten ze toch laten zien dat ze een niveau hoger aankunnen, dan is dat geen probleem. Al aan het eind

van de eerste helft van het schooljaar kunnen leerlingen overstappen, mits zij voldoen aan de bevorderingsregels.

 

Tweetalig onderwijs

 

Atheneum en havo leerlingen krijgen de kans tweetalig opgeleid te worden: minimaal de helft van de lessen wordt in het Engels gegeven. De leerlingen worden zo voorbereid op een internationale toekomst.

In klas 2 kunnen de (tweetalig) atheneum leerlingen kiezen voor het (tweetalig) gymnasium. Aan de vakken voor atheneum worden Grieks  en Latijn toegevoegd.

 

Verdieping

 

Leerlingen kiezen twee van de drie keuzevakken:

- cultuur
- science
- sport of voetbal

 

Bij het keuzevak cultuur krijg je les in muziek, fotografie en drama. Bij het keuzevak science ga je aan de slag met o.a. natuurkunde, biologie, scheikunde en techniek. Bij het keuzevak sport doe je andere onderdelen dan in de gewone gymlessen, bijvoorbeeld acrobatiek, boksen en zwemmen. Bij voetbal wordt er gewerkt aan je technische en tactische vaardigheden.

 

Als alternatief voor de verdiepingsvakken kan er op havo, atheneum en tweetalig onderwijs voor Spaans worden gekozen. In aansluiting hierop wordt het vak ook in de tweede en derde klas aangeboden.

 

Begeleiding

 

In de brugklas besteden we extra aandacht aan leren studeren. De mentor geeft – naast zijn eigen vak – één studieles per week.

Voor leerlingen die moeite hebben met een vak of kampen met een leerachterstand of dyslexie is er extra ondersteuning. Ook is er aandacht voor het sociaal-emotionele welzijn van onze leerlingen.

 

Samen doen

 

Ons motto is “samen werken, samen leren”. Het gaat niet alleen om de prestaties, maar ook om kinderen te laten ontdekken wie ze zijn. Daarom organiseren we allerlei leuke activiteiten: sport, cultuur, uitstapjes en feesten.

 

Klik hier voor het brugklas inschrijfformulier.