(T)ATHENEUM

 

Een wereld vol boeiende mensen

 

Momenteel telt ons VWO alles bij elkaar zo’n 330 leerlingen. Zij worden begeleid door een vast team vwo-docenten. Deze leraren hebben een heel afwisselend programma samengesteld van lessen, sport, studiereizen en culturele activiteiten.

 

Voor uw zoon of dochter is het een hele uitdaging. Zij moeten hard werken en ze krijgen pittige toetsen. Daarom hechten wij veel belang aan zorg. Wij leren uw kind leren, je wordt als leerling ondersteund. Er is altijd een helpende hand van een klasgenoot, een oudere leerling, een docent.

 

Na klas 3 heeft uw zoon of dochter al een redelijk idee wat hij of zij wil studeren, dan gaat u keuzes maken. Is hij een uitvinder in de dop, wordt zij die nieuwe tandarts? Wil hij Japans studeren of gaat zij als advocaat werken voor een Nederlands topbedrijf? Voor elk hebben wij het geschikte profiel. Bovendien is er keuze uit een brede waaier extra vakken. Wij helpen u kiezen en bereiden uw kind verder voor op het wetenschappelijk onderwijs.

 

Tussen die eerste dag op het ZSC en het behalen van het Vwo-diploma, heeft uw zoon of dochter de wereld om zich heen leren ontdekken. Een wereld die open ging op onze school: in boeken, via het internet, op reis, in het theater, tijdens een wedstrijd. Telkens was het ook een ontmoeting met nieuwe mensen, in die les Nederlandse literatuur, op een lenteavond in Rome, tijdens de uitwisseling in Canada, tussen de gespannen kandidaten op de auditie voor de Bonte avond.

 

De onderbouw

 

Momenteel biedt de school vier Vwo varianten aan, elk met hun eigen uitdaging. Zo kan een leerling kiezen voor regulier of tweetalig atheneum en ook voor een regulier of tweetalig gymnasium. Wie na de brugklas havo/vwo toegelaten wordt tot het vwo, komt in atheneum 2 of gymnasium 2. Diegene die van een extra uitdaging houdt kan dan daarbij het vak Latijn opnemen. In de brugklas maken leerlingen al kennis met het vak klassieke talen. Het tweetalig vwo (zie ook tto) start in klas 1. Deze leerlingen volgen een programma dat vergelijkbaar is met de reguliere Brugklas, maar circa 70% van de lessen wordt in het Engels gegeven. Leerlingen worden volledig op vwo niveau getoetst. Ook in klas 2 en 3 lopen de reguliere en de tweetalige programma’s in belangrijke mate gelijk. Zo bewaken wij de keuzemogelijkheden voor alle leerlingen op het eind van klas 3. Daarnaast blijven wij streven naar een optimale differentiëring, zodanig dat elke leerling zijn talent ten volle kan ontplooien. In klas 3 hebben wij een intensieve begeleiding bij de profielkeuze van de individuele leerling, keuzes die bepalend zijn voor diens verdere carrière, op school en daarna.

 

De bovenbouw

 

Vanaf klas 4 heeft iedere leerling keuze uit vier profielen, toegespitst op zijn talent en affiniteit.

 

- Natuur en Techniek
- Natuur en Gezondheid
- Economie en Maatschappij
- Cultuur en Maatschappij

 

Bijzondere zorg

 

Bij al deze vernieuwingen verliezen wij de zorg niet uit het oog. Begeleiding en zorg starten in het klaslokaal. Een ervaren team van mentoren heeft zijn vwo pupillen onder zijn hoede. Via de zorg-coördinator vwo kunnen wij schoolbreed ook beschikken over een goede tweede lijnbegeleiding. Bovendien werken wij binnen het vwo gericht naar zorg voor meervoudig begaafde leerlingen.

 

(T)GYMNASIUM

 

Bijzondere zorg

 

Als klassieke variant van het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs is het gymnasium een middelbare schoolopleiding die voorbereidt op de universiteit. De gymnasiast baseert zijn studie op de grondvesten van onze westerse samenleving, de klassieke oudheid. De studie van de klassieke talen biedt de leerling een bredere kijk op de wereld en laat ons zien dat de wortels van onze eigen cultuur en samenleving voor een groot deel terug te voeren zijn op de klassieke oudheid. Leerlingen ervaren bovendien dat het leren redeneren en formuleren direct van toepassing is op de exacte vakken. Filosofen als Plato en Aristoteles hebben dus een meerwaarde die verder gaat dan wat in de lessen Latijn en Grieks behandeld wordt. Het ZSC gymnasium richt zich op VWO en T-VWO leerlingen en in januari (brugklas) volgen de leerlingen een aantal weken oriëntatie op klassieke talen om te ondervinden of het voor hen interessant is.

 

Tweetalig én regulier gymnasium

 

Het gymnasium is vanaf klas twee toegankelijk voor leerlingen uit T VWO-1 en uit de havo/atheneum brugklas. Motivatie en de bereidheid om zich langdurig voor deze studie in te zetten zijn conditio sine qua non. Deze keuzemogelijkheid is wel verbonden aan het gemiddelde cijfer van 7 die de leerling aan het eind van het eerste leerjaar moet behalen. In de onderbouw zullen leerlingen zowel Grieks als Latijn volgen, in de bovenbouw is het echter mogelijk één van de klassieke talen in het examenpakket op te nemen. Leerlingen worden niet geplaatst in een afzonderlijke gymnasiumklas maar blijven reguliere lessen volgen in atheneum klassen, met uitzondering van de lessen voor klassieke talen.