Privacy statement

 

Voor Zeldenrust-Steelantcollege is een zorgvuldige en veilige omgang met gegevens van de gebruikers van de website van Zeldenrust-Steelantcollege van groot belang. De meeste informatie op of via de websites beschikbaar is zonder dat gebruikers naar persoonlijke gegevens wordt gevraagd. In bepaalde gevallen kan naar persoonlijke gegevens worden gevraagd. In dat geval worden de gegevens op de volgende manier behandeld:

 

- Persoonlijke gegevens worden alleen ingezameld en verwerkt om de door de gebruiker gevraagde informatie te verstrekken of om de door de gebruiker gewenste dienstverlening online te realiseren.

 

- Persoonlijke gegevens worden niet bekendgemaakt aan derden noch voor direct-marketingdoeleinden van derden.

 

- Het Zeldenrust-Steelantcollge treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonsgegevens.