Missie en Visie

 

Het Zeldenrust-Steelantcollege werkt vanuit de grondslag van de Vereniging voor christelijke Voortgezet Onderwijs voor Zeeuws-Vlaanderen. In het Strategisch Beleidskader 2012-2016 is de missie van het ZSC als volgt beschreven:

 

“Het Zeldenrust-Steelantcollege wil bij de best presterende scholen voor voortgezet onderwijs in Nederland horen; d.w.z. bij de 25% best presterende VO scholen van Nederland. Het ZSC baseert dit presteren op christelijke grondslag van waaruit opleiding, vorming en ontplooiing wordt vormgegeven. De Bijbel is richtsnoer van ons denken en handelen”.

 

 

Visie

 

Het realiseren van onze missie maken we waar door:

- Kwalitatief hoogwaardig onderwijs.
- Breed onderwijsaanbod.
- Identiteit als kwaliteit versterkend element in te zetten.
- Innoverend, motiverend en uitdagend onderwijs.
- Hoge vakdeskundigheid en meesterschap van onze professionals.